Ptičari

Grupu ptičara čini nekoliko desetina rasa. Osnovna podela im je engleske i kontinentalne. Zbog razlika u stilu i načinu rada i utakmice u radu su podeljene na utakmice za engleske i utakmice za kontinentalne ptičare. Za praktičan lov ova podela znači da uspeh u lovu zavisi od toga da li ste izabrali pravu rasu za tip terena na kojima lovite. Engleski ptičari, poenteri i seteri, imaju širok radijus kretanja, pretražuju terene punim galopom i prave rezultate prikazuju na otvorenim poljima sa nižom vegetacijom. Na svim drugim terenima gde vam pas nije u vidnom polju, rezultati biti znatno slabiji ili ih pak ne?ete imati. Za terene sa bujnijom vegetacijom, ispresecane žbunjem, barske i brdovite, mnogo više šanse za uspeh u lovu ima?ete ako za pomagača koristite nekog od kontinentalnih ptičara (epanjel breton, NKD, NOD, maðarska vižla...). Ove rase pretražuju teren užim radijusom od engleskih ptičara, imaju stalan kontakt sa vodičem, dobro rade na teškim terenima, uglavnom su uroðeni aporteri i što je najbitnije, izuzetno podnose rad u svim vremenskim uslovima. 
 
www.balkanikaretrivers.com - - Lovačka - Pti
 
 
 
www.balkanikaretrivers.com - - Lovačka - Pti
 
 
 
www.balkanikaretrivers.com - - Lovačka - Pti
 
 
 
www.balkanikaretrivers.com - - Lovačka - Pti
 
 
 
www.balkanikaretrivers.com - - Lovačka - Pti
 
 
 
www.balkanikaretrivers.com - - Lovačka - Pti