Lovačka obuka

Obuka ptičara i retrivera ima jednu zajedničku tačku - lov. Ptičari su psi koji se koriste za pronalaženje i pokazivanje prvenstveno žive divljači u lovištu, dok retriveri služe za aportiranje i pronalaženje ranjene i izgubljene divljači. S toga, shodno nameni i obuka se u mnogome razlikuje. Medjutim, ukoliko dobro obučen ptičar može uspešno pronalaziti ranjenu divljač, tako se i obučen retriver može koristiti u lovu kao pronalazač i isterivač žive divljači. Ja lično svoje pse retrivere u lovu koristim u obe svrhe, ali ?u naglasiti da u prilog tome ide specifičnost terena na kome lovim.

 

     

Ptičari Retriveri