Odbrana i napad

    Ova oblast obuke obuhvata rad na usmerenoj agresivnosti psa, shodno vašim potrebama, tj. nameni za koju bi pas trebalo da se koristi. Medjutim, kao što ni svaki čovek ne moze biti borac i ratnik, tako ni svaki pas ne može biti kvalitetan čuvar i radan pas. To je jednim delom predodre?eno rasom (sluzbeni psi: nemački ovčar, rotvajler, doberman, šnaucer...), a drugim delom genetskim nasle?em. Upravo zato, štenad koju kasnije nameravate obučiti za ovu vrstu delatnosti nabavljajte iskuljučivo iz odgajivačnica koje se bave radnom kinologijom.
Kada kupujete mladog psa, onda ih birajte u uzrastu od 8 do 12 meseci, jer se tada mogu testirati njihovi čuvarski potencijali.
Ovaj program sadrzi nekoliko oblasti.

Osnovni program

  • rad na rukavu za obuku (samostalnost, kvalitet ugriza, čvrstina hvata
  • reagovanje na pritisak i udarce
  • provera na pucanj
  • provera hrabrosti (dugi napad)

čuvarska služba

Nadogradnja je osnovnog nivoa obuke i predstavlja rad na izgra?ivanju samostgalnosti psa prilikom čuvanja objekata i prostora bez prisustva vodiča. Pas posle ovog vida obuke samostalno i bez komande sprečava ulazak nepoznatih lica u prostor koji obezbe?uje, tako da predstavlja maksimalnu zaštitu imovini koju štiti. U ovom delu obuke radi se i obavezno neuzimanje ubačene hrane od strane nepoznatog lica.

Patrolna delatnost

Program je idealan za firme, ali i pojedince. čini visi nivo obuke u kome se pažnja posve?uje maksimalnoj kontroli nad psom, a sadrzi slede?e:

  • odbijanje napada od vodica i psa
  • sprecavanje bekstva lica uz opoziv
  • pretres lica uz pozorno cuvanje psa
  • sprovodjenje lica (bocno i prednje)

Sportska obuka

     Predvidjena je po programu o radu službenih pasa donetom od strane me?unarodne kinološke federacije (FCI) i važe?a je u celom svetu. Podeljena je na tri nivoa IPO-1, IPO-2 i IPO-3, u zavisnosti od stepena obučenosti psa. Svaki od tri navedena nivoa sadrži oblasti: odbranu i napad, poslušnost i trag. Psi obučeni po ovom programu polazu ispit na takmicenjima u radu, nakon čega se mogu izlagati u razredu radnih pasa i takmičiti u prvenstvu Srbije za službene pse. 
 
www.balkanikaretrivers.com - - Odbrana i napad
 
 
 
www.balkanikaretrivers.com - - Odbrana i napad
 
 
 
www.balkanikaretrivers.com - - Odbrana i napad
 
 
 
www.balkanikaretrivers.com - - Odbrana i napad
 
 
 
www.balkanikaretrivers.com - - Odbrana i napad
 
 
 
www.balkanikaretrivers.com - - Odbrana i napad
 
 
 
www.balkanikaretrivers.com - - Odbrana i napad
 
 
 
www.balkanikaretrivers.com - - Odbrana i napad
 
 
 
www.balkanikaretrivers.com - - Odbrana i napad
 
 
 
www.balkanikaretrivers.com - - Odbrana i napad