DRESURA PASA

 

                   ISTORIJA ODNOSA ČOVEKA I PSA

     Pas se smatra prvom odomaćenom životinjom.Tačno vreme njegovog početka života sa čovekom se ne može tačno odrediti ali se smatra da je do toga došlo izmedju 12000 i 6000 godina pre nove ere. Ono što je spojilo praistorijskog čoveka i vuka ,predaka sadašnjeg psa bila je zajednička borba za opstankom vrste.

     Prvi je čoveku prišao vuk ,krećući se u blizini ljudskih naseobina kako bi dolazio do hrane. Naime pračovek je jeo uglavnom meso oko cevastih kostiju (udova) dok je ostale delove ,kosti,utrobu,kožu...odbacivao.Vuci su se tim pak hranili i shvatili da u blizini čoveka imaju siguran obrok. Zatim su počeli da ga prate i u lovu jer su na taj način lakše dolazili do plena ,goneći i hvatajući divljač koju bi čovek ranjavao.

     Istovremeno i čovek je uočio sposobnost vuka da uporno prati i lovi ranjenu divljač pa je počeo da hvata male vučiće ,gaji ih,pripitomljava i kasnije koristi u lovu. Na ovaj način kroz hiljade godina došlo je do odomaćivanja vuka i postanka današnjeg psa. Još jedna odlika vuka je bila značajna opstanku čoveka ,obazrivost i budnost. Vuk je ,kao i danasnji pas puno ranije uočavao promene u okolini i lavežom obaveštavao čoveka na opasnost ,naročito kada su u pitanju bili predatori koji su mu bitno ugrožavali opstanak.

    Smatra se da je čovek osećajući dodatnu sigurnost uz psa prešao sa života na sojenicama ,na kopno gde je kasnije obezbedio dodatnu egzistenciju gajenjem biljaka. Takodje je sigurnim ulovom uz psa uz veću i dostupnost hrane ,došlo do bržeg razvijanja i uvećavanja brojnosti ljudske populacije.

                       ULOGA PSA U SAVREMENOM DRUŠTVU

     Kroz sve ove periode gde su čovek i pas svoju vezu svesno gradili na medjusobnim potrebama istovremeno gradila se i jedna neraskidiva veza koju nisu planirali a koja ih je do današnjih dana održala i vezala. Nijedna životinja nije ostala ni približno bliska i verna čoveku kao pas. Čak i u današnje vreme  napredne ere ljudske civilizacije ,pored svih naučnih i tehničkih dostignuća pas i dalje zauzima izuzetno značajno mesto u životu čoveka.

    Iako se u najvećem broju gaji kao kućni ljubimac ,pas i dalje obavlja veoma važne i složene zadatke od  velikog značaja za ljudsku vrstu.Tako vrhunski obučeni psi rade kao spasioci iz ruševina i lavina,tragači u minskim poljima ,na detekciji eksplozivnih materija ,opojnih droga,pomoćnici invalida ,vodiči slepih...